Naše agentura se zaměřuje na

Agentura LIAN Přihláška on-line Ověření Vaší přihlášky Přihlášky ke stažení v PDF

INTRASTAT, INCOTERMS 2010 ...  

Důležité upozornění:


  Omlouváme se, ale Facebookový profil je momentálně nepřístupný. Prosím, připojení vyzkoušejte později.

  Seminář INTRASTAT 2018

  Dne 29. 7. 2016 vyšly ve Sbírce zákonů dvě částky - 95 a 96.

  Částka 95
  242/2016 Zákon celní zákon
  243/2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
  Účinnost celního zákona je od 29. 7. 2016 s výjimkou ustanovení § 56 odst. 2 písm. d), které nabývá účinnosti dnem 1. 9 2016.
  Účinnost zákona č. 243/2016 Sb. je od 29. 7. 2016 s výjimkou ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2016, a ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona.

  Částka 96
  244/2016 Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  245/2016 Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
  246/2016 Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
  405/2016 Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  Účinnost všech podzákonných předpisů je od 29. 7. 2016

Úvodní informace:

 • objednávky přijímáme také prostřednictvím e-mailu: obchod[zavináč]lian[tečka]cz.
 Agentura LIAN

3.9.2017

Termíny seminářů pro rok 2017 jsou...více >>

21.9.2016

Termíny seminářů pro rok 2016 jsou...více >>

25.1.2016

Termíny seminářů pro rok 2016 jsou...více >>

Vypsat všechny novinky